DEONTOLOGIE

De AGT sluit zich aan bij de “Code of Guiding Practice” van de W.F.T.G.A. (World Federation of Tourist Guide Associations), de “Quality Charter and Code of Conduct” van F.E.G. (Europese Vereniging van Toeristische Gidsen) en de “Codice di Deontologia Professionale” van de A.N.G.T. (de Italiaanse Nationale Vereniging van Toeristische Gidsen).

De AGT van Palermo onderschrijft de grondprincipes van deze deontologische codes.

Van de leden van de AGT wordt verwacht dat zij zich houden aan de gedragsnormen die daarin voorgeschreven worden, zowel wat betreft het klantgericht handelen, als wat betreft de respectvolle omgang met cultuur en milieu, en het loyaal zijn tegenover collega’s.