Initiatieven van de AGT voor Palermo

Ik klaar op met minder licht

Op 19 februari 2016 heeft AGT deelgenomen aan de campagne van de bewustmaking in het energieverbruik “M’illumino di meno”, uitgedacht door Radio 2 Caterpillar en gesponsord door het palermitaanse Stadsbestuur en door de palermitaanse Universiteit i.v.m. de duurzame mobiliteit. Alle deelnemers hebben gefietst door het historische stadscentrum en bij hun doortocht werden de straatlampen gedoofd. Er werden vier stops voorzien op het arabisch-normandische parcours met bijhorende illustratie van de monumenten door onze gidsen .

m'illumino-di-meno
iniziativa AGT m'illumino di meno
iniziativa AGT m'illumino di meno
iniziativa AGT m'illumino di meno

AGT reinigt het Sett’Angeli plein

De liefde voor onze stad, de wens om vele dingen die ons niet bevallen en bijdragen tot een slechte faam, die de schoonheid van Palermo niet verdient, te veranderen heeft ons er dan ook toe aangezet om actief deel te nemen, gratis uiteraard, aan verschillende demonstraties, culturele evenementen of in eigen persoon promoter te worden van initiatieven om het stadsbeeld te verbeteren. Het opruimen van het huisvuil waardoor Piazza Sett’Angeli ontluisterd was, is er slechts één voorbeeld van .

agt piazza sett'angeli
agt piazza sett'angeli
agt piazza sett'angeli
Piazza Sett'Angeli Palermo

Voetgangerszones

AGT is steeds gevoelig geweest voor het verkeersprobleem waardoor het historisch stadscentrum verstikt werd. In een pogimg tot de bewustmaking van het Stadsbestuur hebben de leden van AGT hun groepen rondgeleid met een vaandel in de hand met de volgende tekst

«TURISTISCHE GIDSEN VOOR PEDESTRISCHE EILANDEN».

De omstandigheden waarin we gedwongen waren onze kunstschatten te illustreren waren zò evident , t.t.z. letterlijk gesmoord door auto’s , uitlaatgassen en lawaai.

Een jaar geleden

Nu

AGT ondersteunt JUS VITAE .

Bij verschillende gelegenheden heeft AGT de sociale projecten van de Vereniging JUS VITAE ondersteund, in het doneren van de vrije schenkingen , die de bezoekers bij de vele edities van de Internationale Toeristische Gidsendag nalieten.

JUS VITAE werd opgericht in 1996 door Padre Antonio Garau met de bedoeling een dialoog tussen volkeren te creeren en een sociale, economische, politieke en culturele ontwikkeling van elke persoon te bevorderen , met een bijzondere aandacht voor de jongeren en minderjarigen die opgroeien in armoedige omstandigheden.

JUS VITAE zet zich ook elke dag in in de strijd tegen de maffia, voor het behoud van de legaliteit en organiseert dan ook elk jaar de Internationale Prijs Padre Pino Puglisi, gericht op kinderen van de onveilige stadswijken, door de civiele samenleving veel te vaak verwaarloosd.